Агропромисловий комплекс

Аграрна промисловість – одна з найскладніших галузей з точки зору автоматизації. Рішення для даного напрямку завжди вимагають максимально комплексного підходу. Кожне підприємство цієї сфери є унікальним за своєю організацією, структурою і специфікою продукту. Важливий факт, що більшість процесів впирається в організацію роботи співробітників підприємства. Одне з основних завдань, яке лягає в основу рішень для оптимізації роботи агропромислових підприємств – це точність обліку продукції. Для вирішення даного завдання і всіх наступних у нас є ряд технологій і готових пропозицій. Основою наших рішень виступають ключові потреби АПК сектора.

Команда нашої компанії має солідний досвід автоматизації агропромислових підприємств з нуля. Ми співпрацюємо з агропідприємствами всіх напрямків – м’ясні ферми, вирощування зернових культур, овочів, ягід і фруктів, виробництво комбікормів та інше. Наша команда розробила й успішно впровадила унікальний програмний продукт для обліку врожаю Apex. Спираючись на досвід, кваліфікацію і професіоналізм, команда Sytecs професійно оцінить потреби вашого підприємства і розробить оптимальне рішення.

01
Автоматизація

З огляду на специфіку агропромислового комплексу, правильний автоматизований облік продукції, в тому числі сировини та компонентів, впливає на ефективність підприємства в цілому, допомагає запобігти втратам і підвищити ефективність бізнесу.

02
Оптимізація

Організація комунікації між співробітниками підприємства впливає на терміни виконання операцій, ефективність робочого процесу і продуктивність виробництва в цілому.

03
Контроль

Впровадження сучасних технологій в АПК сприяє поліпшенню процесу контролю, допомагає уникнути нестач, пропаж і пересорта продукції.

04
Відстежуваність

Автоматизація логістики та обліку сировини, продукції та основних засобів, контроль над переміщенням транспортної техніки допомагає уникнути безлічі помилок, які виникають у виробничому процесі при зберіганні, відвантаженні та при транспортуванні готової продукції.

АПЕКС-Агро – це спеціалізоване програмно-апаратне рішення для підприємств з вирощування, зберігання та пакування продукції садівництва, ягідних полів, горіхів, грибів тощо, яке повністю охоплює весь комплекс задач з обліку сировини й готової продукції та управління сезонними співробітниками та їх ефективністю.

Докладніше